Programvaror och tjänster 2014 - Kontorsstöd

Detta ramavtalsområde är ett av fyra ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014.

Ramavtalsområdet omfattar programvaror och tjänster som i första hand ger stöd till användaren hos offentlig sektor inom generella kontorsgöromål samt för att skapa statistik och analysera information. Avtalsperiod är 2015-05-06 – 2017-05-31 med förlängningsoption maximalt t.o.m. 2019-05-31.

Typiska användningsområden är ordbehandling, kalkylark, register, presentationsverktyg, e-post, grupprogramvara, intranät, desktop publishing, CRM, webbredigering, ritningsverktyg, kartverktyg, GIS, bildbehandling, lärplattform, data warehouse, data mining, datavisualisering, rapportgenerator, beslutsstöd, webbstatistik, enkätverktyg, analysverktyg, statistikverktyg, projektverktyg samt planeringsverktyg. Ramavtalet omfattar även tjänster som konsulttjänster, molntjänster och kundunik tjänsteleverans.

För täcka in flertalet av de behov våra kunder har samarbetar MSC Frameworks AB med en rad partners vilka alla är specialister inom sina respektive områden. Läs mer om våra partners.

Mer information