Styrelse

Margareta Strandbacke

Född 1957

Styrelseordförande

Utbildning 
Socionomexamen, Mittuniversitetet, Östersund

Övriga uppdrag/befattningar
DfindIT Executive, Business Area Manager 

Övriga styrelsebefattningar

Ecru Consulting AB, ledamot 

Tidigare uppdrag/befattningar
CAG Arete, VD
CAG Group, vice koncernchef 
Knowit Enterprise, VD
Knowit Mälardalen, VD
EZY Webbverkstaden, ledamot

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 31 mars 2018
8 600 B-aktier

Oberoende förhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.

Margareta på LinkedIn

Per Råghall

Född 1950

Utbildning 
Systemvetare, Uppsala universitet 

Tidigare uppdrag/befattningar
Diverse befattningar inom SYSteam/EVRY-koncernen.  

 

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 31 mars 2018
10 000 B-aktier

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.

Kajsa Lundfall

Född 1962

Utbildning
Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Linköpings tekniska högskola

Övriga uppdrag/befattningar
Advoco Communication AB, VD 

Övriga styrelsebefattningar
Advoco AB
Advoco Systems AB
Humanova Utbildning AB
Portify AB
Tell it to Mi, AB

Tidigare uppdrag/befattningar
Dialect AB, försäljningsdirektör 
Nortel Networks, Sales Director 

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 31 mars 2018
Inget innehav.

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.

Karin Hallerby

Född 1949

Utbildning
MBA, Warwick University (Storbritannien)

Övriga uppdrag/befattningar
Innehavare av den enskilda firman Karin Hallerby Consulting 

Övriga styrelsebefattningar
Bostadsrättsföreningen Kattryggen 11
Progress Group International AB

Tidigare uppdrag/befattningar
AMU-gruppen, CEO
Södermanland, Länsarbetsdirektör
Tillväxtverket, Avdelningschef
Örebro kommun, Kommundirektör 
Örebro universitet och Handelshögskolan i Jönköping, styrelseuppdrag

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 31 mars 2018
Inget innehav. 

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.

Robert Carlén

Född 1966

Utbildning 
Företagsekonomi och juridik, Lunds universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Borås 

Övriga uppdrag/befattningar
Blev Invest AB, VD

Övriga styrelsebefattningar
Stockfjorden Invest AB, ordf. 
ANAKA AB, ordf. 
Intemp AB, ordf.
Tarasso AB, ordf. 
Agneberg Fastigheter AB, ordf. 
Kläppfast AB, ordf.
Vänfast AB, ordf.
Bohusarken Fastighets AB, ordf. 
Kuröd 1 AB, ordf. 
Ewiga AB, ordf. 
Bohusarken 4 AB, ordf. 
AB Netfot, ordf.
Empir Industry, ordf.
Netfot 2 AB, ordf. 
Mattssonföretagen i Uddevalla AB, ledamot
Blegg Invest AB, ledamot
Aegis Förvaltning AB, ledamot
Albic Invest AB, ledamot 
ppm Industrial AB, ledamot
Brofjorden Invest AB, ledamot 

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 31 mars 2018
5 200 A-aktier och 5 000 B-aktier via Blev Invest AB

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.

Revisor

Per Gustafsson

KPMG AB

Inget aktieinnehav i Empir Group AB.